Flowers

Op weg naar pesticidenvrij beheer

Gezonde sportterreinen

Woensdag 09 Maart 2016 - 09:00 - 16:30

Conferentiezaal Gemeentehuis Sint-Lambrechts-Woluwe

Organisatie door Apis Bruoc Sella, in samenwerking met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel

De derde conferentie-vorming in de cyclus “Groene ruimten zonder pesticiden” gaat over het beheer zonder pesticiden van openbare ruimten. Stoepen, wegen, middenbermen, ronde punten, parkeerzones … hoe deze openbare ruimten aanpassen en beheren om de eisen van pesticidevermindering te bereiken?

1 januari 2019 is de streefdatum om alle Brusselse openbare ruimten pesticidevrij te krijgen. Uiteraard zijn de wegen daarbij betrokken. De huidige overgangsfase is er om over te gaan tot de aanpassingen van de wegen en alternatieve methoden te ontwikkelen die leiden tot het verwijderen van alle fytofarmaceutisch producten. Er zijn talrijke uitdagingen: er in slagen zodat alle verschillende actoren in het beheer van de wegen het gebruik van pesticiden links laten liggen, terwijl de properheid, de veiligheid en de verschillende gebruiken van de infrastructuren gehandhaafd blijven, er op lettend dat de levenskwaliteit eveneens bewaard blijft. De reglementering dient de manier van werken van de openbare beheerders te wijzigen, maar eveneens de mentaliteit van alle Brusselaars.

En, indien deze evolutie nu de kans zou bieden om de verschillende functies van de wegen te herdenken, om er de sociale- en omgevingsdimensies van te versterken?

Hoe het wegennet ontwerpen en heraanleggen in functie van de onkruidbeperking? Welke zijn de coatings of grondbedekkingen die het onderhoud kunnen beperken? Welke alternatieve werktuigen en technieken dienen gebruikt om de noodzaak aan fytofarmaceutische middelen weg te nemen? Aan welke verplichtingen zijn de openbare beheerders gehouden in dat verband, en private personen, die de verplichting hebben om de netheid van hun stoep te verzekeren? En nog, wat kunnen die "onkruiden" die wij zo danig trachten te vernietigen, ons nog leren?

Op het einde van de dag zullen de interventies en gesprekken gevolgd worden door een terreinbezoek. Dit zal toelaten de discussies uit te breiden over de herschikking van de wegen in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Programma

Inleiding: Het gedifferentieerde beheer in Sint-Lambrechts-Woluwe
 
Grégory Matgen
Schepen van Milieu van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
 
Inzicht van Luxemburg: pesticiden verminderen en de natuur verwelkomen op de stedelijk wegen
 
Jean-Claude Kirpach
Natuur- en bosadministratie, Groot Hertogdom Luxemburg
 
De pesticidenvrije wegen: plaatselijke situaties en wat er op het spel staat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
 
Sophie Maerckx
Apis Bruoc Sella
De pesticidenvermindering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: implicaties voor het wegennet
 
 
Manuela de Vaulx de Champion
Leefmilieu Brussel
 
Pesticiden en gezondheid: welke invloed op de beheerders en gebruikers van de openbare wegen
 
Bruno Schieffers
Gembloux Agro-BioTech/Ulg
 
Landschapsconceptie van wegen om pesticiden te verminderen
 
Nicolas Bulpa
Landschapsontwerpen, Waalse Overheidsdienst
 
Voorkomen en beheren van onkruid zonder pesticiden op de modulaire bedekkingen
 
 
Elia Boonen
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw
Programma "Sauvages de ma rue" : een andere kijk op de stedelijke wilde kruiden (Frankrijk)
 
 
Audrey Tocco
Tela-Botanica
De burger en de openbare ruimten: inspirerende initiatieven en communicatie
 
 
Marc Wollast
Apis Bruoc Sella
 
Het pesticidenvrij beheer van wegen : het voorbeeld van Sint-Niklaas
 
Veerle Stuer
Gemeente van Sint-Niklaas
 
Vermindering van pesticiden op gewestelijke wegen
 
Eric Flamée
Gemeente van Sint-Niklaas
 
Vermindering van pesticiden : een uitdaging voor ondernemers ook
 
 
Ondernemers van groensector
Terreinbezoek : het beheer van de gemeentelijke wegen
 
 
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Practische informatie

Plaats : Conferentiezaal – Gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe – Paul Hymanslaan2, 1200 Brussel

Datum : Woensdag 09/03/2016 - 9:00-16:30

Doelpubliek : Professionele beheerders van de wegen, de properheid, de groene zones, stedelijke ontwikkeling, zowel van de publieke als van de privésector (gemeentelijke beheerders en ploegbazen van de diensten Wegen, Properheid, Preventie en Groene zones, ondernemers in de groensector, landschapsarchitecten, architecten, urbanisten, eco-raadgevers, studenten, …)

Deelname : 15,-euro (koffie, lunch en dranken inbegrepen)

Inschrijvingen: online. Deelname is geldig na betaling.

Info : 02/672 14 27 - formation@apisbruocsella.be

 

Share/Save