Flowers

Opleidingsconferenties Ecologisch stadsbeheer

 

Apis Bruoc Sella organiseert ten behoeve van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel conferenties- en vormingscycli gerelateerd aan de kennis, de bewaring en de ontwikkeling van de natuur in de stad. Deze cycli richten zich tot professionneel publiek, actief in de Regio Brussel Hoofdstedelijk Gewest, zoals de beheerders van openbaar groen, gemeente- en zelfstandige tuinierders, tuinbouwondernemingen van parken en tuinen, urbanisten, burelen van tuinarchitectuur, tuincentra en boomkwekerijen …

Het programma van de conferenties-vormingen rust op de theoretische en praktische basissen die het aanleren en begrijpen van de technieken en principes die behoud en de ontwikkeling van de natuur overal waar mogelijk in stedelijke omgeving in de hand werken. Deze gebeurtenissen bieden eveneens de mogelijkheid aan professionelen om mekaar te ontmoeten en werkwijzen betreffende de praktijk en inplaatstelling en de problematieken ondervonden op het terrein, samen te bespreken.

Naar uw agenda’s !


October - Hoe gaan we de wilde fauna integreren in de inrichting en het beheer van de brusselse groene ruimtes ?

We stellen u een dagbezoek voor van verschillende verwelkomende natuurinrichtingen in de brusselse voorbeeldig beheerde groene zones.

Doelpubliek:  openbare beheerders, groenbeheer werkmannen, urbanisten, milieuraadgevers, studieburelen voor landschapsarchitectuur,  park- en tuinondernemingen …

Datum: woensdag 03 october 2018

Plaats: terreinbezoek (te bepalen)

Inschrijving: gratis maar verplicht via het formulier.

 


November - De rijaanplantingen : conceptie en landschappelijk en ecologisch belang

We stellen u een ééndagsopleiding voor met als doel de principes en technieken  nuttig bij het beheren van rijaanplantingen te begrijpen. De inzet en de ecologische rollen van dit type vegetatie in stedelijke omgeving zullen eveneens aan de orde komen tijdens deze dag. 

Doelpubliek: urbanisten, inrichters, studieburelen

Datum:  maandag 05 november 2018 van 9u tot 17u

Plaats: Zaal Sylva – Leefmilieu Brussel

Inschrijving : gratis maar verplicht via het formulier

 


December - De circulariteit van de flux grondstoffen integreren in het beheer van de groene zones

We stellen u een vormingsdag voor met als doel  de notie « circulariteit » te benaderen in groene zones. Hoe de maai- en snoeiproducten op ecologische wijze beheren ? wat zijn de voordelen, de punten waarop we dienen te letten ? Welke technieken en principes toepassen? Al deze vragen worden die dag behandeld.

Doelpubliek: openbare beheersers van groene zones, urbanisten, milieuraadgevers, landschapsarchitectuur studieburelen, tuin- en parkondernemers…

Datum: Donderdag 06 décember van 9u tot 17u

Plaats: Auditorium – Leefmilieu Brussel

Inschrijving: gratis maar verplicht via het formulier

Share/Save