Flowers

Wilde bijendorpen

 

Ze zijn misschien minder bekend, wilde bijen zijn nochtans reeds bedreigd door de menselijke activiteit. Ze leren kennen is nochtans uitermate belangrijk om juiste beschermingsmaatregelen op stand te zetten.

Daarvoor werden "wilde bijendorpen" ingesteld in de drie gewesten van het land, in nauwe samenwerking met de VZW Ecowal, de universiteiten van Bergen (UMons, Wallonië), Brussel (ULB) en Gent (UGent, Vlaanderen), en met de steun van de Nationale Loterij.

Deze dorpen, die biotopen bevatten, schuilplaatsen en bloemen als onmisbaar bestaansmiddelen voor de wilde bijen, zullen wetenschappers waardevolle informatie verschaffen, en zullen het grote publiek toestaan beter kennis te maken met de wilde bijen.

Share/Save