Flowers

Stedelijke biodiversiteit

Stedelijke biodiversiteit — Natuur in Brussel

Stand van zaken en uitdagingen van de biodiversiteit in Brussel

Maandag 23 april 2018 – 09:00 – 17:00

Leefmilieu Brussel – Tour & Taxis - Zaal BEL

Een vormingsconferentie aangeboden door Leefmilieu Brussel en georganiseerd door Apis Bruoc Sella

In het kader van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel

 

Brussel is een groene stad. Bossen en wouden, parken en groene ruimten, privétuinen, landbouwgronden, braakliggende terreinen, speeltuinen, begraafplaatsen ... beslaan bijna 50% van het oppervlak, dit is ongeveer 8.000 hectare. Brussel herbergt veel natuurlijke schatten, soms ook op onvermoede plaatsen: op trottoirs, langs wegen, in tussenruimten...

Alle aanwezige soorten, zoals bacteriën, schimmels, planten en dieren, maar ook hun genetisch erfgoed en de interacties die ze tussen hen en hun ecosystemen voortbrengen, vormen de Brusselse biodiversiteit.

Deze biodiversiteit is vandaag helaas bedreigd. De toenemende verstedelijking die de specifieke habitat van flora en fauna fragmenteert, vervuiling, klimaatverandering, het intensief gebruik van sommige groene ruimtes of nog, de komst van invasieve uitheemse soorten, maken veel levende diersoorten kwetsbaar of vormen een directe bedreiging voor hun overleven. Brussel staat vandaag voor vele uitdagingen en iedereen kan, op zijn niveau, handelen om het te vrijwaren.

De dag zal toelaten om :

  • De verschillende vormen van stedelijke biodiversiteit te ontdekken
  • De specifieke kenmerken van Brussel op vlak van erosie en bescherming van de biodiversiteit te begrijpen
  • De instrumenten voor het monitoren en visualiseren van biodiversiteit die het Bussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelt te ontdekken
  • Inspiratie te vinden bij initiatieven die werken aan vernieuwing en ontwikkeling van de stedelijke natuur
  • Medestanders te ontmoeten op vlak van het beheer van de biodiversiteit in openbare en private ruimtes

Programma

Deel 1 — De erosie van de biodiversiteit, ook in Brussel  ?

 
Inleiding en voorstelling van de dag
 
 
Apis Bruoc Sella
 

Het verlies van biodiversiteit in de stad: oorzaken, gevolgen en oplossingen

 

René-Marie Lafontaine

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

De monitoring van de biodiversiteit in het Brussels Gewest  

Mathias Engelbeen

Leefmilieu Brussel

Het Brussels ecologisch netwerk en de Biologische Waarderingskaart van het Brussels Gewest

 

Fabien Genart

Leefmilieu Brussel

Deel 2 — Overzicht van de Brusselse biodiversiteit

Inventaris van de flora in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ruimtelijke analyse en recente veranderingen  

Luc Allemeersch

Paleo-ecoloog en voormalig projectmedewerker Plantentuin Meise

Vogels en kikvorsachtigen in Bruxelles – Atlas en opvolging  

Alain Paquet

Natagora/AVES

Algemene informatie over zoogdieren – Focus op vleermuizen in Brussel  

Claire Brabant

Natagora

Paddenstoelen in Brussel – Atlas, stand van zaken en uitdagingen  

Roosmarijn Steeman

Natuurpunt

Deel 3 — Biodiversiteit kennen, evalueren en beschermen

Juridische en regelgevende basis op vlak van natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

Mathieu Fain

Leefmilieu Brussel

Middelen voor de evaluatie van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten  

Nicolas Vereecken

Université libre de Bruxelles

Tools voor participatieve monitoring van biodiversiteit – Het project “Belles de ma rue”  

Jean-François Gheysen

Gemeente Sint-Gillis

Deel 4 — De integratie van de natuur op alle niveaus

De natuur in de gebouwen en rondom  

Frederic Luyckx

CERAA

De natuur in de openbare ruimten: ontvangst van gierzwaluwen, zwaluwen en mussen  

Etienne Erik et Nathalie Dombard

Gemeente Sint-Gillis

De natuur in de groene ruimten  

Christophe Bourgois

Gemeente Anderlecht

Praktische informatie

Plaats:Leefmilieu Brussel – Tour & Taxis – Zaal BEL – Havenlaan 86c, 1000 Brussel

Datum: Maandag 23 april 2018, 09:00 – 17:00

Doelgroep: Gemeentelijke beheerders en teamleiders van Groene Ruimten, Leefmilieu Brussel, Stedenbouw, Milieuraadgeving, tuin- en parkaannemers, studiebureaus, publieke en private planologen en stedebouwkundigen, zelfstandige tuinaanleggers en boomkwekers

Informatie: 02/672 14 27 ou jeremy.bette@apisbruocsella.be

Inschrijving: gratis maar verplicht via het online inschrijvingsformulier

 

 

Share/Save