Flowers

Welke stad voor de bijen

Welke stad voor de bijen ?

Welke bijen voor de stad ?

Maandag 28 mei 2018 – 09:00 – 17:30

Leefmilieu Brussel – Tour & Taxis - Auditorium

Een opleidingsconferentie aangeboden door Leefmilieu Brussel en georganiseerd door Apis Bruoc Sella

In het kader van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel

Brussel, een zoemende stad ? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kondigde verleden zomer aan een strategie te willen ontwikkelen ten gunste van de bestuivers. Essentiële link tussen de verschillende ecosystemen, kwaliteitsindicator van ons milieu, natuursymbool dat geniet van een belangrijk kapitaal sympathie bij elkeen, is de bij hedendaags aanwezig in het middelpunt van de bezorgdheden van de Europese en Noord-Amerikaanse metropolen en Brussel is daar geen uitzondering op.

Ondermeer thematische heetijzers, deze van de grote sterften tussen de honingbijenkolonies en het verdwijnen van de wilde bijen, maar eveneens de samenleving van deze bijendiversiteit in de steden.

Met het doel de basis van een regionale politiek te stellen en het debat te openen betreffende de plaats van de imkerij, de bijenkasten en de wilde bijen in de stad, zal deze dag vele brusselse spelers ontvangen die actief zijn in de bescherming van de bijen en de natuur, maar ook vreemde sprekers die dezelfde wens delen voor een stad “bijen toegelaten”.

Doelen :

  • De brusselse specifiteiten begrijpen aangaande de kennis, het behoud en de ontwikkeling van de wilde- en honingbijen in de stedelijke omgeving
  • Zich laten  inspireren door en ontdekking van de franse initiatieven betreffende het bewarend beheer van de wilde bijen en de verwelkoming van de stedelijke natuur
  • De verschillende inrichtingen ontdekken die toelaten huisvesting en voeding te voorzien voor de wilde bestuivers in stedelijk gebied, hun inplaatstellingsvoorwaarden evenals hun doeltreffendheid
  • De werkingsmechanismen betreffende de samenleving tussen wilde- en honingbijen begrijpen
  • Uw homologen met betrekking tot het beheer van de biodiversiteit in openbare en privé ruimten ontmoeten

Programma

Deel 1 - Brussel, een zoemende stad ?

 
Inleiding  

Etienne Aulotte

Leefmilieu Brussel

Bijen in Brussel : Plaatselijke situatie en wat er op het spel staat

 

Sophie Maerckx

IApis Bruoc Sella

De Bij, haar diversiteit, noden en rol als bio-indicator

 

Denis Michez

Université de Mons

Brusselse wilde bijen

 

Nicolas Vereecken

Université Libre de Bruxelles

De gevaren die invloed uitoefenen op de gezondheid van stedelijke bijen

 

Noa Simon-Delso

CARI

Deel 2 - Bijen toegelaten in de stad

Bijen en natuur in de stad : de situatie Île de France

 

Grégoire Loïs

Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (France)

De bijen voederen : voedingsbronnen in het brusselse

 

Nicolas Vereecken

Université Libre de Bruxelles

Interactie tussen wilde bijen en honingbijen in de stedelijke omgeving van Parijs

 

Benoit Geslin

Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale - Université d'Aix en Provence (France)

Huisvesting voor onze wilde bijen in de stad

 

Hugues Mouret

Association Arthropologia

Deel 3 - Een stad, bijen en mensen

Benodigde hulpbronnen voor bij en mens : de uitdagingen van nectarrijke beplantingen

 

Pascal Colomb

Ecowal

Burgerlijke implicaties voor het verwelkomen van de bestuivers : burgerlijke beplantingen en sensibiliseringsvectoren

 

Marc Wollast

Apis Bruoc Sella

Beredeneerd imkeren in Brussel – specificiteiten en uitdagingen

 

Yves Van Parys

Bruxelles M'Abeilles - SRABE Asbl

De verschillende facetten van de brusselse imkerij

 

Vlaams Imkersbond (à confirmer)

De werktuigen voor een participatieve opvolging van de bijen in de steden

 

Isabelle Coppée

Koninklijk Belgisch Instituur voor Natuurwetenschappen

De werking van Natuurpunt rond wilde bijen in Brussel en Vlaanderen: studie, sensibilisatie, educatie en bescherming

 

Jorg Lambrechts

INatuurpunt Studie

Deel 4 - Naar een regionale strategie voor de bestuivers

Bijenstrategie van de stad Lyon

 

Mairie de Lyon

Besluiten : naar een strategie Bijen toegelaten

 

Julien Ruelle

Leefmilieu Brussel

Praktische informatie

Plaats: Leefmilieu Brussel – Tour & Taxis – Auditorium – Havenlaan 86c, 1000 Brussel (Betalende parking : 20€/dag)

Datum: Maandag 23 mei 2018, 09:00 – 17:30

Doelgroep: Gemeentelijke beheerders  van Openbaar Groen en Openbare Ruimten, naturalisten, imkers, journalisten, academische milieus, studieburelen en landschapsarchitectuur

Informatie: 02/672 14 27 ou jeremy.bette@apisbruocsella.be

Inschrijving: gratis maar verplicht via het online inschrijvingsformulier

 

 

 

Share/Save