Flowers

Gebouwen vegetaliseren

Gebouwen vegetaliseren

Het urbanisme gaat over naar groen

Dinsdag 26 maart 2019 - 09:00 - 17:00

Leefmilieu Brussel - Tour & Taxis - Sylva Zaal

Een opleidingsconferentie aangeboden door Leefmilieu Brussel en georganiseerd door Apis Bruoc Sella

In het kader van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel

Apis Bruoc Sella organiseert ten behoeve van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel conferenties- en vormingscycli gerelateerd aan de kennis, de bewaring en de ontwikkeling van de natuur in de stad. Deze cycli richten zich tot professionneel publiek, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals de beheerders van openbare ruimtes, gemeente- en zelfstandige tuinierders, tuinbouwondernemingen van parken en tuinen, urbanisten, burelen van tuinarchitectuur, tuincentra en boomkwekerijen …

Het programma van de opleidingsconferenties omvat theoretische en praktische basis ; die basis laten toe om de technieken en principes die het behouden en de ontwikkeling van de natuur annmoedigen (overal waar mogelijk in de stedelijke omgeving). Deze events bieden eveneens de mogelijkheid aan professionelen om mekaar te ontmoeten en werkwijzen betreffende de praktijk en inplaatstelling, tevens de problematieken ondervonden op het terrein, samen te bespreken.

Met de helft van zijn grondgebied die gemineraliseerd is en zijn sterke stedelijke druk ziet het Brussel Hoofdstedelijk Gewest zijn mogelijkheden beperkt om groene ruimtes te ontwikkelen. De vraag in stedelijke gebieden neem echter toe en de aanwezigheid van planten in het hart van steden is nu een noodzaak om te beantwoorden op de uitdagingen voor de lucht- en waterkwaliteit, de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, van de biodiversiteit en een ecologisch netwerk te ontvangen, maar ook van de volksgezondheid.

Een grote uitdaging ligt vandaag in de ontwikkeling van de natuur in bebouwde ruimtes, in een betere integratie tussen de planten en de mineralen. Zowel de actoren in de bouw als in de groene beroepen hebben een rol te spelen in die evolutie.

Deze opleidingsconferentie zal iedereen toelaten de problemen en de technische oplossingen te begrijpen die een efficiënte en realistische vegetalisatie van gebouwen mogelijk maken. Doorheen verschillende inspirerende hulpmiddelen en voorbeelden zullen de deelnemers ontdekken hoe in hun eigen projecten de vegetatie als element van het gebouw te integreren.

Programma van de dag

Deel 1 - Inleidende lezing

 
To a Vegetal City  

Luc Schuiten

Architect

Deel 2 - Context en ecologische uitdagingen

Gebouwen vegetaliseren, een pluspunt voor de natuur en de stad  

Sophie Maerckx

Apis Bruoc Sella

Methodologische benchmarks uit Frankrijk  

Marc Barra

Agence régionale pour la biodiversité - Île de France

Regelgevende basis  

Frédéric Luyckx

CERAA

Deel 3 - Vegetalisatie implementeren en inspirerende voorbeelden

Planten en duurzame ontwerpen: aangepast technieken

 

Etienne Duquenne

Ferme Nos Pilifs

Inspirerende voorbeelden

 

Frédéric Luyckx

CERAA

Praktische informatie

Plaats: Leefmilieu Brussel – Tour & Taxis – Sylva zaal – Havenlaan 86c, 1000 Brussel (Betalende parking : 20€/dag)

Datum: Dinsdag 26 maart 2019 – 09:00 – 17:00

Doelpubliek: Architecten, projectmanagers en bouwheren, stedenbouwkundgen, landschapsarchitecten, studiebureaus, publieke managers en ondernemers in het gebied van planten, eco-adviesdiensten en duurzame ontwikkeling van gemeentes

Informatie: Sophie Maerckx 0491 22 49 72 of vorming@apisbruocsella.be

Inschrijving: gratis maar verplicht via het formulier

 

Share/Save