Flowers

Regels

Om de bijen te helpen door het planten van bloemen, moeten enkele simpele regels worden gevolgd:

Soorten en grootte van bloemen variëren

Zoals wij "gevariëerd en evenwichtig" moeten eten, hebben gedomesticeerde bijen nut aan een grote variëteit aan bloemen om een gezond voedselpatroon te hebben. Wilde bijen darentegen zijn afhankelijk van welbepaalde soorten of geslachten alleen. Een tuin waar "bijen toegelaten" zijn, zal bloembedden bevatten met een grote variëteit aan soorten bloemen van verschillende grootten, kleuren en vormen.

Bloei uitstallen

Bijen moeten het hele seizoen door eten. In de tuin, moet men voor planten kiezen waar de bloeïperiodes elkaar volgen, van het begin van de lente tot het einde van de herfst. Dit ten einde, moet men gewoon de bloeikalender raadplegen of de informatie op de zaadzakjes of de sites van de verkopers.

Inheemse wilde planten bevoordelen

De planten afkomstig van onze streken worden inheems genoemd. Ze zijn uitstekend aangepast aan ons klimaat en de grond, gezien ze hier al duizende jaren groeien. Ze zijn taai en bieden kwaliteitsvoeding aan onze bijen, bij wie ze al lang bekend zijn, ze worden gewardeerd en kunnen er ook van afhangen. Tuincentra zoals Ecoflora of gespecialiseerde producenten zoals Ecosem bieden een brede keuze aan wilde planten om in de tuin te plaatsen. Liefst geen planten afnemen in de natuur (dit is zelf strict verboden in natuurreservaten en Natura 2000 zones), maar wat wel kan is enkele zaden oogsten op braakland of langs wegen.

Goed tuinplanten kiezen

Bijvoorbeeld, de geraniums die overvloedig gebruikt worden om onze gevels en vensterbanken te versieren (in feite gaat het om pelargoniums), zijn afkomstig uit Africa: ze hebben, tijdens hun hele groeifase, een minimum temperatuur nodig van 18°C! Ze worden dus kunstmatig voortgepland in verwarmde broeikassen tijdens de winter. De voorplanting gebeurt niet via zaden, maar door stekken, waarvoor synthese hormonen worden gebruikt die als kankerverwekkend zijn herkend... Niet top voor het milieu en de mens.

Bij andere soorten gaat het om planten die bekomen werden na tientalle jaren selectie en verwerking: de dubbele of de driedubbele korenbloem ("pompon") was oorspronkelijk een veldbloem; deze werd zodanig "gedopeerd" dat de bloemblaadjes geen enkel nut meer hebben voor bestuivers. Idem voor de tuinroos met enorme bloemen waar ze zelfs niet binnen kunnen, zelfs voor de grotere bijen, in tegenstelling tot de bottelroos die hun dichtste neef is. Men kiest dus beter voor simpele soorten, die het dichtst mogelijk blijven bij de oorspronkeleijke plant. 

Weiger invasive planten

Met de tijd, hebben sommige planten afkomstig van het buitenland de tuin ontvlucht. Dankzij een gunstig klimaat in onze streken, en zonder roofdieren, overwoekkeren ze de natuurgebieden en het braakland, ten koste van de inheemse natuur die er met moeite tegen vecht. Ze worden invasieve planten genoemd.

Sommige tuincentra verkopen ze nog steeds, ondanks het gevaar voor de natuur. We vermelden de volgende: de vlienderstruik (die braakland en slekkenbergen overwoekkert), varkensgras (afkomstig uit Japan of China, ze overwoekkeren braakland, hellingen langs sporen, enz.), dwergmispel (overvloeding geplant langs parkings), de vijfbladige wingerd (die rood wordt bij de naderende herfst, langs sporen en op sommige kliffen in de Ardennen), reuzenbalsamien (die de oevers van waterwegen en kanalen overwoekeert), de mahonia (valse hulst die in het midden van de winter bloeit). Deze planten worden nochtans bevoordeeld door sommige slecht ingelichte imkers, die ze zien als een belangrijke voedselbron voor bijen, ongeacht de schade op onze inheemse natuur.
 
Een officiële lijst van invasieve planten in België bestaat, en mag met interesse worden geraadpleegd. Vanzelfsprekend zal men weigeren ze te planten in de tuin en, indien mogelijk, zal men planten en struiken die er al zijn wegnemen. In hun plaats, zal men alternative inheemse soorten bevoordelen, waarvan de lijst is opgesteld door AlterIAS.
Share/Save