Flowers

Zero pesticiden!

Bijen helpen gebeurt ook door het gebruik van giftige stoffen te vermeiden, onder andere pesticiden. Deze producten worden  nog fel gebruikt, in het Brusselse gewest, in privé-tuinen. Nochtans, kunnen we gemakkelijk vermeiden, ten bate van van insecten, de natuur en onze gezondheid!

Stand van zaken: welke hoeveelheid gebruiken in de tuin?

Het "huishoudelijk" gebruik van pesticiden (letterlijk, die 'pesten, ongedierte, doodt') door particulieren is nog tamelijk onduidelijk en weinig gekwantificeerd.

Nog niet zo lang geleden (tot augustus 2012) had niemand echt belangstelling voor de hoeveelheden die al tientalle jaren verkocht werden, en betrouwbare en precieze cijfers ontbreken nog steeds. De FOD Milieu heeft ze vaag geschat: op niveau van het land, komen 33% van de verhandelede actieve materie (niet verdunde materie, zonder adjuvanten) terecht bij particulieren (tegen 51% voor de landbouw!), hetzij ongeveer 2,7 ton par jaar!
 
Deze verhouding moet zeker hoger liggen in het Brusselse gewest, waar de landbouw een zeer kleine plaats inhoudt. De chemische stoffen in kwestie waren voornamelijk herbiciden (die "gras doden," voor 94,8%) en fungiciden (die "schimmels (fungi) doden," meeldauw, enz. voor 4,76%) en voor een klein gedeelte insecticiden (die "insecten doden," voor 0,45%).

Overmatig gebruik van (bio)producten!

In ieder geval, zelfs wanneer het gaat om "bio" of natuurproducten (de beroemde bordeauxse pap – op basis van koper -, of swavel, bijvoorbeeld), zijn de producten slecht gedoseerd. Om eenjarige planten te vernietigen, zijn de gebruikte hoeveelheden aan pesticiden soms 6 keer de nodige dosis!

Een slecht gecibleerde giftigheid!

Er bestaan dus verschillende types pesticiden die gebruikt worden voor planten, schimmels, insecten of knaagdieren (rotenticiden, zoals rattengif).

Echter, het is niet omdat een product een herbicide is, bijvoorbeeld, dat het enkel een effect heeft op planten en dat het ongevaarlijk is voor dieren! De befaamde Round-up herbicide van Monsanto, heeft bijvoorbeeld een bewezen giftigheid voor vogels, vissen en insecten. Zelfs bio producten, de kopersulfaat van de bordeauxse pap (een fungicide), is op hoge dosis giftig voor vogels en waterfauna.
 

Welke alternativen voor de tuin?

Specialisten (maar niet die van multinationals!) zijn het gewoonlijk eens met het feit dat het gebruik van pesticiden door particulieren meestal nutteloos is.

Waarmee kunnen we ze vervangen?
 
Er bestaan veel natuurlijke oplossingen om de meeste ziekten en schadelijke insecten te bestrijden (plantenaftreksels en gier, roofinsecten zoals het lieveheersbeestje voor bladluizen, enz.).
Men zou zich ook vragen kunnen stellen bij de strijd tegen "pesten": is een paardebloem in het gazon of tussen het gravel echt storend? Een paar bladluizen op rozenstruiken, is dat echt lastig?
Share/Save