Flowers

Geef hen te drinken

Bijen, om het even welke bijen, zoals alle levende wezens, hebben een groot nut aan water. Water treedt inderdaad op in tal van biologische processen, en zoals bij ons, kunnen bijen zonder niet lang overleven.

De kwestie rond water is natuurlijk nog belangrijker voor een kolonie van 50.000 individuën, waarvan de meesten niet in het open gaan. Er zijn dus bestuivers die speciaal op zoek gaan naar het waardevole blauwe elixer.
 
Gedomecticeerde bijen gebruiken ze namelijke voor het verfrissen van het bijenkorf, wanneer de temperatuur teveel stijgt, en om de vochtigheidsgraad hoog te houden in de broedcellen, waar de larven zich ontwikkelen. Water wordt ook gebruikt om honing te verdunnen nadat het kristalisserd.
 
Wilde bijen darentegen, hebben nut aan water om modder aan te maken, die ze gebruiken om stallen af te scheiden en het nest vast te metselen.

Leg drenkplaatsen aan

Om bijen te helpen, en de natuur in het algemeen, kan men kleine waterpunten aanleggen.
 
Eén oplossing bestaat erin om vaten aan te leggen met zand of gravel en gevuld met water. Op deze wijze, kunnen bijen landen en water opzuigen zonder risico van verdrinking. Wat sommige zelfs voorstellen is een kleine polystyrene plaat of een stuk kurk te doen drijven op het water. Hoe groter het vat, hoe meer kans dat het wordt gespot.

Een kruidenthee met anijs toevoegen aan het water zou nog beter de insecten lokken. Evenals een beetje zout (maximaal 2 gram per liter!) touvoegen vergoot de interesse van het water voor de bestuivers.. 

Graaf een poel

Een poel is onontbeerlijk in de natuurlijke tuin. Ze lokt, ze concentreerd en huist tal van insecten en klein gedierte, naargelang ze wordt ingericht in een buurt of streek waar ander poelen reeds bestaan. Ze biedt te drinken aan bijen, insecten, kleine zoogdieren en vogels, en kan ook aan waterjuffer, watersalamanders en kikkers onderdak bieden.

Share/Save