Flowers

Bijenkorven op daken

In het kader van een project van participative wetenschap heeft onze vereniging, in 2004, haar eerte bijenstal gevestigd op een groen dak van de Université Libre de Bruxelles, op het campus van de Plaine.

Sindsdien werden een tiental vestigingen verwezenlijkt in heel het Brussels Gewest.

Een honderdduizendtal bijen zijn er druk bezig: de éne verzamelen pollen en nectar in de omgeving; andere, in de bijenkorven, maken stadshoning van kwaliteit, teken van de mogelijke en gewenste fusie tussen stad en natuur.

Een bijenkorf op een dak plaatsen is een krachtige daad om de natuur in de stad te promoten, op voorwaarde dat deze gepaard gaat met het bewustmaken van en communiceren naar de bewoners van het gebouw, de buurt, de voorbijgangers.

Share/Save